ข้อตกลงและเงื่อนไข

SUPERSLOTX.CO มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับผู้ที่มาใช้บริการต่่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ นับรวมไปตั้งแต่ผู้เล่น ลูกค้า ผู้เข้าเยี่ยมเว็บไซต์ หรือบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาใช้งานในส่วนอื่นภายในเว็บไซต์ ตั้งแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สมัครสมาชิก และรวมไปถึงระบบแจกเครดิต ผ่านทางมือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเลต เป็นต้น ทางเรา SUPERSLOTX.CO ขอถือว่าลูกค้าได้ทำการยอมรับเงื่ิอนไขแบะกฏกติกาต่าง ๆ หรือข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

1. ข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้การรับพิจารณาจากพาร์ทเนอร์อย่างถี่ถ้วน

ข้อความต่าง ๆ ที่มีคำว่า เรา ทางเรา ของเรา หรือเว็บไซต์ที่ปรากฏในข้อกำหนดอื่น ๆ ซึ่งท่านได้ทำการยินยอมในข้อตกลงของ SUPERSLOTX.CO เรียบร้อยแล้ว

2. การปรับเปลี่ยนข้อตกลง

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน แก้ไข และอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูล กฎเกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ SUPERSLOTX.CO โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้งานในทันทีตั้งแต่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ SUPERSLOTX.CO หากท่านไม่ได้ทำการอ่านข้อตกลงก่อนเข้ามาใช้บริการ ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไข ข้อบังคับ กฏระเบียบ รวมไปถึงรูปแบบการทำงานของระบบ และขอแนะนำให้ตรวจสอบอยู่เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดตข้อมูลโปรโมชั่น และเงื่อนไขกติกาของกิจกรรม อีเว้นท์พิเศษที่จัดขึ้นภายใต้ชื่อ หรือเว็บไซต์ SUPERSLOTX.CO โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากท่านไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ ท่านสามารถหยุดการใช้บริการต่าง ๆ ได้ แต่หากได้ทำการปิดบัญชีไปแล้ว ก็สามารถกลับมาใช้บริการได้อีกครั้ง ส่วนลูกค้าท่านใดยังคงใช้งานไม่ว่าส่วนใด ๆ ก็ตาม ขอให้ท่านได้รับรู้ไว้ว่าท่านได้ยอมรับกฎข้อบังคับนั้น ๆ ที่ได้ทำการออกนโยบายใหม่

3. ข้อบังคับทางกฎหมาย

 • สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือต่ำกว่าที่กฎหมายในแต่ละประเทศกำหนด จะไม่สามารถใช้บริการกับเว็บไซต์ได้ เนื่องจากผิดจากบทบัญญัติทางกฎหมายที่ทาง SUPERSLOTX.CO อยู่ภายใต้ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่จึงจำเป็นต้องมีการขอตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอายุของผู้รับบริการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางเรามีสิทธิ์ในการปิดบัญชีหรือระงับการให้บริการทุกรูปแบบของเว็บไซต์เราในทันที
 • ในบางพื้นที่การพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน และยอมรับว่า SUPERSLOTX.CO ไม่สามารถให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายแก่ท่านได้ ไม่ขอรับประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศของคุณ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ ต้องทำการตรวจสอบกฎหมายหรือข้อบังคับในเขตพื้นที่ของตนเองเสียก่อน รวมทั้งใช้ดุลยพินิจของตนเองในการตัดสินใจให้รอบคอบ
 • SUPERSLOTX.CO เน้นปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายในเขตพื้นที่อาศัยของลูกค้า และไม่มีเจตในการให้บริการในเขตที่ผิดกฎหมาย

4. การเปิดบัญชี

 • บุคคลใดก็ตามที่ต้องการเข้ามาใช้งานบริการกับเว็บไซต์ของเรา ต้องทำการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีเสียก่อน จึงจะสามารถรับบริการของทางเราได้
 • ข้อมูลที่นำมาเปิดบัญชีต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น และเว็บไซต์มีสิทธิ์ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า หากตรวจสอบว่าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่สามารถนำข้อมูลมายืนยันได้ ทางเว็บไซต์สามารถทำการปิดบัญชีผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ แต่ท่านสามารถขออุทธรณ์เพื่อส่งเอกสารให้ย้อนหลังในบ้างกรณี
 • ลูกค้าต้องทำการยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ถูกต้องทุกประการหลังสมัครสมาชิก และได้มอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้งานอย่างครบถ้วน หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจมีผลต่อการทำกิจกรรมภายในเว็บไซต์ และรวมไปถึงการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ หรือเกิดการปิดบัญชีผู้ใช้ในอนาคต
 • หากเกิดข้อผิดพลาดในตอนลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเข้ามาสอบถาม และแก้ไขปัญหาผ่านช่องทาง Line Official Account ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ลูกค้า 1 ท่าน/บัญชีเท่านั้น ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี ทางเว็บไซต์จะถือว่าการทำธุรกรรมในบัญชีนั้น ๆ เป็นโมฆะและขอทำการปิดบัญชีทันที

5. ข้อบังคับในเกี่ยวกับความปลอดภัยในการกระทำฉ้อโกง

 • สำหรับผู้เล่นที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ ท่านต้องยอมรับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่าง ๆ เสียก่อน ได้แก่ ลูกค้าต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป บัญชีที่ลงทะเบียนต้องถูกต้องและท่านมีสิทธิในการทำธุรกรรมแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทางเราได้บอกให้ทราบในห้อข้อที่ 4 และที่สำคัญหากคุณสูญเสียเงินในขณะใช้บริการบนเว็บไซต์ ท่านจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อการกระทำเมื่อแพ้ ขาดทุน ยอดเงินติดลบ ท่านไม่มีสิทธิในการเรียกร้องในการขอเงินคืน ไม่ว่าในกรณีใดทั้งนั้น เพราะทางเราจะถือว่าคุณทราบถึงกฎกติกา และกระบวนการใช้บริการของเว็บไซต์
 • เมื่อท่านยินยอมอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ถือว่าท่านให้สิทธิแก่เราในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลงทะเบียนได้ตลอด

6. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

 • เกมการแข่งขันที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ SUPERSLOTX.CO จะมีกฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นประกอบภายในเกมเสมอ
 • ก่อนทำการเดิมพันลูกค้าต้องเข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้งานและรหัสให้ถูกต้อง และมีจำนวนเงินในบัญชีเพียงพอต่อการเดิมพัน
 • ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำทุกอย่างภายในเว็บไซต์ทั้งด้านธุรกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นมาภายใต้ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัญชี หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงตัวตนของท่าน
 • รายละเอียดของการเดิมพันนั้น ๆ ท่านต้องทำการตรวจสอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยการเดิมพันที่ได้รับการยืนยันจากทางเว็บไซต์ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือขอคืนเครดิตได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
 • ประวัติการเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในระบบของ SUPERSLOTX.CO และขอใช้ในการอ้างหลักฐานในการเดิมพันทั้งจำนวนเงิน เวลา ประเภทเกม ผลแพ้ชนะ
 • การเดิมพันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทาง SUPERSLOTX.CO และมีประวัติการเล่นปรากฎในรายการธุรกรรมของท่านเท่านั้น
 • การทำธุรกรรม หรือการเดิมพันทั้งหมดภายในเว็บไซต์ จะถูกตัดสินใจโดย SUPERSLOTX.CO
 • ระบบภายใน Web Application มีความไม่เสถียรภาพ ท่านต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทันที

7. ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

 • ยอดเงินที่เข้าในบัญชีของท่านไม่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • SUPERSLOTX.CO ไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ญาติ สามีหรือภรรยา ท่านต้องทำรายการจากบัญชีที่ลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้น และหากทางเราตรวจสอบแล้วพบว่ายอดเงินที่ได้รับมาจากบุคคลอื่น ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเครดิตในทันที
 • ท่านสามารถถอนเงินจากระบบของท่านได้ก็ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีขั้นต่ำเพียงพอที่ระบบกำหนดเอาไว้
 • ถอนเงินเข้าผ่านช่องทางธนาคารเท่านั้น โดยข้อมูลบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับที่แจ้งไว้กับทางเรา
 • เกมอิเล็กทรอนิกส์จ่ายสูงสุด 300,000 บาทต่อบิล

อัพเดทล่าสุด : 12 มีนาคม 2565